Konkurs „Moja Smart Wieś”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami: Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz RURBAN Wieś-Miasto-Region zapraszają do udziału w konkursie „Moja Smart Wieś”.

Do konkursu można zgłaszać pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie. Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN