Konkurs „Dla Kobiet i Nauki”

Do 30 kwietnia 2020 r. kobiety prowadzące innowacyjne badania z zakresu nauk o życiu mogą wziąć udział w jubileuszowej edycji konkursu L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”. Nagrodą są roczne stypendia.

Świat potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet, które dokonują przełomowych odkryć. Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i początkowym etapie prac badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań, dorobek naukowy oraz plany na ich rozwój.

Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia - w przypadku magistrantek, 32. roku życia - w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia - w przypadku habilitantek. Nowością od 20. edycji konkursu jest prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowy rok przypadający na każde dziecko. Kandydatki te zobowiązane są dołączyć do zgłoszenia konkursowego zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim.

17-osobowe Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród nadesłanych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom:

  • 3 stypendia habilitacyjne - w wysokości 35 000 zł;
  • 2 stypendia doktoranckie - w wysokości 30 000 zł;
  • 1 stypendium magisterskie - w wysokości 20 000 zł.

Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki należy przesyłać do 30 kwietnia za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji.

Źródło: L’Oréal Polska