KOKOS-y dla studentów Politechniki Warszawskiej

Uniwersalny napęd do wózka inwalidzkiego Rapidchair zaprojektowany przez Krzysztofa Chrzanowskiego i Damiana Młynarka zwyciężył w kategorii „Pomocna Konstrukcja” w największym krajowym konkursie dla młodych konstruktorów - KOKOS (KOnkurs KOnstrukcji Studenckich).

Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach: „Młody Konstruktor”, „Koło Naukowe”, „Pomocna Konstrukcja”, „Zielona Konstrukcja” i „Hit Komercyjny”. Do drugiej edycji konkursu KOKOS zgłoszono kilkadziesiąt prac z całej Polski. Gala finałowa konkursu odbyła się 30 maja 2016 roku w Krakowie. - W Polsce mamy tysiące bardzo zdolnych ludzi, którzy mogą tworzyć przełomowe rozwiązania. KOKOS jest po to, aby takich ludzi odnaleźć i docenić - mówi Barbara Łuksik z NZS.

Zwycięzcami kategorii „Pomocna Konstrukcja” są Krzysztof Chrzanowski i Damian Młynarek z Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektryczny, Koło naukowe ADek) z wynalazkiem Rapidchair - napędem do wózków inwalidzkich, który można zamontować na dowolnym modelu wózka. Urządzenie jest przeznaczone dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

Jeden z twórców wynalazku jest osobą niepełnosprawną. Urządzenie powstało w oparciu o trudności, jakie spotyka młody konstruktor podczas życia codziennego. - Założeniem projektu był stworzenie urządzenia prostego w obsłudze, niezawodnego oraz taniego w produkcji, jak i eksploatacji. Postanowiliśmy wykorzystać ogólnodostępne materiały oraz technologie w celu zminimalizowania kosztów prototypu. Produkt usprawni poruszanie się i pokonywanie barier oraz przyczyni się do wspomagania rehabilitacji - mówią młodzi konstruktorzy.

W kategorii „Hit Komercyjny” wygrał wynalazek RopeRider stworzony przez Grzegorza Mięsowicza i Michała Łabęckiego. Konstrukcja to robot do inspekcji linii wysokiego napięcia. - Motywacją do pracy była świadomość dużego ryzyka dla zdrowia i życia podejmowanego przez ludzi dokonujących inspekcji napowietrznych przewodów elektrycznych - mówią autorzy. Mają nadzieję, że dzięki ich rozwiązaniu ryzyko przy wykonywaniu takich prac zostanie ograniczone. Wynalazek ma zmniejszyć koszty inspekcji i poprawić ich skuteczność. A to przyczynić się może do zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia wypadków przy liniach wysokiego napięcia.

W kategorii „Młody Konstruktor” wygrał Robot Scara - wynalazek do układania i sortowania różnego rodzaju produktów autorstwa Mateusza Nowaka i Piotra Słabika z Politechniki Częstochowskiej.

W kategorii „Koło Naukowe” nagrodzono koło Aero Team ILK Akademii Górniczo-Hutniczej z konstrukcją „Bezzałogowa platforma latająca z napędem elektrycznym typu Miner”.

Najlepszą „Zieloną Konstrukcją” uznany zaś został elektryczny motocykl LEM Napoli, przygotowany specjalnie do transportu towarów żywnościowych, takich jak pizza czy napoje. To pomysł zrealizowany przez Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych Politechniki Wrocławskiej.

- Wierzymy, że tak jak w zeszłym roku wygrana w KOKOSie stanie się początkiem wielkich, międzynarodowych karier, polskich konstruktorów - mówi Barbara Łuksik.

Podobny materiał:
Dr inż. Krzysztof Fiok o dźwigniowych wózkach inwalidzkich z Wydziału Transportu PW

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Zdjęcie: KOKOS