Innowacyjny Młody Naukowiec 2018

Do 27 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach X edycji konkursu Innowator Mazowsza. Wybranej osobie przyznany zostanie tytuł „Innowacyjnego Młodego Naukowca”. Łączna pula nagród finansowych w tej kategorii konkursu to 37,5 tys. zł.

Jak określa regulamin konkursu - za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Dla zwycięzców przygotowano następujące nagrody finansowe:

I miejsce - 15 000 zł brutto;
II miejsce - 12 500 zł brutto;
III miejsce - 10 000 zł brutto.

W ramach tegorocznej edycji konkursu prowadzony jest również nabór wniosków w kategorii „Młoda Innowacyjna Firma”. Jego laureaci otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 50 tys. zł:

I miejsce - 25 000 zł brutto;
II miejsce - 15 000 zł brutto;
III miejsce - 10 000 zł brutto.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Strona internetowa konkursu: innowacyjni.mazovia.pl