Biuletyn PW / Konkursy / Grant naukowy Fundacji DKMS

Grant naukowy Fundacji DKMS

W ramach inicjatywy „Program rozwoju Polskiej transplantologii i wsparcia pacjentów cierpiących na nowotwory krwi”, Fundacja DKMS uruchamia „Grant naukowy Fundacji DKMS”. Do składania wniosków zaprasza młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych.

Grant naukowy Fundacji DKMS ma na celu poszerzenie wiedzy na temat strategii terapeutycznych w transplantacji komórek krwiotwórczych i terapii komórkowych w leczeniu chorób hematologicznych. Fundacja chce wspierać naukowców, którzy swoje badania skupiają na zagadnieniach związanych z terapią komórkową i allogenicznym przeszczepianiu komórek krwiotwórczych.

Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących, ale nieograniczających się do immunologii transplantacyjnej, klinicznej, diagnostyki oraz strategii terapeutycznych i dawstwa komórek krwiotwórczych.

Kwota przyznawanego grantu obejmuje maksymalnie 150 tys. zł rocznie i jest wypłacana maksymalnie na okres dwóch lat.

Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesłać do 30 czerwca 2019 r. na adres e-mail edukacja@dkms.pl.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas 28. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbędzie się w dniach 12-14 września 2019 r. w Łodzi.

Informacje o grancie oraz dokumenty dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Fundacja DKMS

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI