Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Suma wszystkich nagród w konkursach ogłoszonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wynosi aż 95 mln zł. Dofinansowanie na przełomowe prace badawczo-rozwojowe zdobyć można w czterech programach: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS.

TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS mają za zadanie ułatwić instytucjom naukowym udostępnianie aparatury i świadczyć usługi badawcze odbiorcom z sektora badawczo-rozwojowego. Jak przekonują organizatorzy - poprzez programy core facility - chcą wesprzeć instytucje naukowe w Polsce, które dysponują wysokiej klasy sprzętem badawczym, w  udostępnianiu tych urządzeń podmiotom zewnętrznym - na przykład firmom czy innym jednostkom naukowo-badawczym. Zachęcają również do projektowania usług badawczych oraz zbudowania zaplecza kadrowego wyspecjalizowanego w obsłudze zaawansowanych urządzeń, aby mogły z nich korzystać inne podmioty.

W programach TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM TECH Core Facility PLUS zdobyć można środki w wysokości od ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł. Projekty trwać powinny do 36 miesięcy (w przypadku Core Facility PLUS - 18 miesięcy) i mogą być realizowane przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.
Program TEAM-TECH jest z kolei skierowany do firm i start-upów zainteresowanym prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Do zdobycia są granty w wysokości ok. 3,5 mln zł na stworzenie lub rozwój wysokiej klasy zespołów badawczych oraz prowadzenie przełomowych prac badawczo-rozwojowych. Obejmować one mogą rozwój technologii, powstawanie produktu lub proces o dużym znaczeniu dla gospodarki. Grant można zdobyć na trzy lata. Istnieje także możliwość jego przedłużenia.
Środki w wysokości ok. 3,5 mln zł - oferowane są na realizację trzyletniego projektu w programie TEAM. Do udziału w nim zachęcani są wybitni naukowcy z Polski i z zagranicy, którzy poszukują finansowania na stworzenie zespołu badawczego realizującego przełomowe prace badawczo-rozwojowe. Środki  można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń i stypendiów dla członków zespołu, a także m.in. na wynajem laboratorium czy zakup nisko kosztowej aparatury badawczej. W programie TEAM konieczna jest współpraca z partnerem naukowym z zagranicy.

Wszystkie wnioski o udział w programach należy składać do 15 stycznia 2018 r. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Strona internetowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: https://www.fnp.org.pl/

Źródło: naukawpolsce.pap.pl
Grafika: www.fnp.org.pl