Biuletyn PW / Konkursy / Finał plebiscytu „Złoty Inżynier 2019”

Finał plebiscytu „Złoty Inżynier 2019”

27 lutego 2020 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbędzie się podsumowanie 26. plebiscytu „Złoty Inżynier 2019”. W gronie kandydatów do tytułu są osoby związane z Politechniką Warszawską.

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda ma promować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Organizatorem plebiscytu „Złoty Inżynier” jest redakcja dwutygodnika „Przegląd Techniczny - gazety inżynierskiej” (wydawanego od 1866 r.) oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. 

Tytuły przyznawane są m.in. w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menadżer, ekologia, nauka i jakość, edukacja, a także w kategorii Młody Inżynier.

Od 10. edycji plebiscytu przyznawane są tytuły Honorowych Inżynierów absolwentom uczelni technicznych z dyplomem inżyniera, którzy sukces odnieśli w zupełnie innych dziedzinach, takich jak: kultura i sztuka, sport, działalność społeczna, charytatywna, religijna, a także gospodarcza, ale niezwiązana z inżynierskim wykształceniem zawodowym. W tej kategorii nie przeprowadza się głosowania.

Powiązany materiał:
Zagłosuj w plebiscycie „Złoty Inżynier 2019”

Źródło: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI