EUCYS - konkurs dla młodych badaczy

Do 30 listopada młodzi badacze mają czas na udział w konkursie EUCYS. Na zwycięzców czekają staże w europejskich ośrodkach badawczych oraz indeksy polskich uczelni. 

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. Można do niego zgłaszać projekty, które zostały wyróżnione np. w olimpiadach przedmiotowych lub zdobyły uznanie pracownika naukowego.

Zgłoszenia przyjmuje Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Prace konkursowe powinny opisywać problemy z obszaru nauk ścisłych, technicznych, ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i humanistycznych.  Autorzy winni być urodzeni pomiędzy 30 września 1997 r. i 1 września 2004 r. We wrześniu 2018 r. żaden z nich nie może mieć zaliczonego więcej, niż pierwszego roku studiów.

Ocenie konkursowej podlega inwencja w wyborze tematu pracy, kreatywność w identyfikacji i podejściu do problemu badawczego, stopień samodzielności prowadzenia badań, ich poprawność i rzetelność metodologiczna, a także umiejętność analizy wyników. Znaczenie ma również jakość pisemnej pracy oraz wiedza i umiejętności prezentacji projektu.

Od roku 1995 jury konkursu nagrodziło już 37 projektów z naszego kraju, które łącznie miały 46 autorów. Zdaniem przedstawicieli Funduszu udział w konkursie jest często początkiem błyskotliwej kariery, a jego laureaci są obecnie wyróżniającymi się studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie fundusz.org

Źródło: naukawpolsce.pap.pl
Grafika: www.fundusz.org/konkurs