Duże zainteresowanie konkursami Centrów Badawczych POB

W kwietniu i maju br. Centra Badawcze POB ogłosiły pierwsze konkursy na granty badawcze, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Łącznie złożono 260 wniosków

Głównym celem projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) jest transformacja Politechniki Warszawskiej w kierunku uczelni europejskiego formatu, rozpoznawalnej międzynarodowo, wnoszącej dużo większy niż obecnie wkład w światową naukę. Temu służyć ma integracja badań w 7 priorytetowych obszarach badawczych (POB) i powołanie sieci Centrów Badawczych POB.

W konkursach na granty badawcze ogłoszonych przez Centra Badawcze POB łącznie złożono 260 wniosków, których kierownicy wywodzą się z 15 wydziałów i CEZAMAT-u:

  • BIOTECHMED-1 (POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna): 54 wnioski;
  • Technologie Materiałowe-1 (POB Technologie Materiałowe): 66 wniosków;
  • ENERGYTECH-1 (POB Konwersja i Magazynowanie Energii): 54 wnioski;
  • FOTECH-1  (POB Technologie Fotoniczne): 22 wnioski;
  • FWEiTE-1  (POB Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu): 11 wniosków;
  • SzIR-1 (POB Sztuczna inteligencja i robotyka): 23 wnioski;
  • CyberiADa-1 (POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych): 30 wniosków.

Obecnie trwa proces oceny grantów, a rozstrzygnięcia poszczególnych konkursów są publikowane na bieżąco na stronie IDUB PW. Mając na uwadze tak duże zainteresowanie konkursami na granty badawcze, planowane jest uruchomienie kolejnych konkursów w IV kwartale br.

Powiązane materiały:

Ponad 3 mln zł na badania naukowe w ramach konkursu na granty BIOTECHMED-1
Wyniki pierwszego konkursu na granty TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-1
Wyniki konkursu na granty badawcze FOTECH-1
Wyniki konkursu na granty badawcze FWEiTE-1

Źródło: Biuro Projektu IDUB