Diamentowy Grant 2017

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremier Jarosław Gowin ogłosił VII edycję konkursu „Diamentowy Grant”. W VI edycji programu na granty dla wybitnie uzdolnionych studentów prowadzących własne badania naukowe przeznaczono 16 milionów złotych.

Program Diamentowy Grant dedykowany jest absolwentom studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Zwycięzcy mogą też skrócić ścieżkę kariery zawodowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra.

O środki ubiegać się może jednostka naukowa, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, w której wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie projektu w ramach programu „Diamentowy Grant” i  - w przypadku studentów - kontynuować naukę. Na zgłoszenie udziału w konkursie naukowcy mają dwa miesiące od dnia jego ogłoszenia. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF - osf.opi.org.pl.

Laureatami zeszłorocznej, szóstej edycji konkursu zostali studenci Politechniki Warszawskiej: Łukasz Żrodowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Adam Pacewicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/16-mln-dla-najlepszych-diamentowy-grant-2017.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

Źródło: www.nauka.gov.pl