Certyfikaty „Uczelnia Liderów” wręczone

W konkursie doceniono Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Dodatkowe Wyróżnienie Nadzwyczajne „Primus” otrzymał Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

29 czerwca 2020 roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się X Gala Finałowa Ogólnopolskiego konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie uroczystości certyfikaty i dyplomy potwierdzające nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało blisko 30 reprezentantów uczelni z całej Polski.

W konkursie za dotychczasowe osiągnięcia doceniono i wyróżniono certyfikatem „Uczelnia Liderów” Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dodatkowo otrzymał wyróżnienie Nadzwyczajne „Primus”, które przyznawane jest uczelniom uzyskującym w danej edycji programu najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Podczas Gali - od lewej: Pani Grażyna Kaczmarczyk - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz prof. Dariusz Rott - przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Programu „Uczelnia Liderów”.

Podczas uroczystości Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej reprezentował Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja akredytuje szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Informacje o konkursie, lista laureatów oraz fotoreportaż z gali finałowej dostępne są na stronie www.uczelnia-liderow.pl

Źródło: uczelnia-liderow.pl
Zdjęcia: Wydział IBHiIŚ PW, uczelnia-liderow.pl