Bezpieczeństwo narodowe RP - ogólnopolski konkurs naukowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku we współpracy z Wolters Kluwer Polska SA ogłasza konkurs na najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów. Jego tematyka to - Bezpieczeństwo narodowe RP - aspekty prawne, politologiczne, ekonomiczne i społeczne.

Konkurs, który skierowany został do studentów oraz doktorantów uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, ma na celu rozwijanie aktywności naukowej oraz popularyzację wiedzy na temat bezpieczeństwa narodowego. Prace należy składa w terminie do 28 lutego 2018 r. Każdy z uczestników może zgłosić jeden artykuł o tematyce związanej z bezpieczeństwem narodowym RP - w aspekcie prawnym, politologicznym, ekonomicznym lub społecznym.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później, niż 31 marca 2018 r. Jak podkreślają organizatorzy, nagrodzone artykuły będą mogły być opublikowane w kwartalniku Zeszyty Naukowe „Zbliżenia Cywilizacyjne”. Autorzy najlepszych prac otrzymają także dyplomy i nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku: www.pwsz.wloclawek.pl

Źródło: pwsz.wloclawek.pl
Zdjęcie: Biuletyn PW