Best Paper - zgłoszenia do końca października

Do końca października br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na najlepsze artykuły naukowe w ramach programu Best Paper. Prace muszą być opublikowane w 2019 r. przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej.

Program skierowany jest do pracowników i doktorantów PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. Autorzy każdego nagrodzonego artykułu otrzymają do podziału nagrodę w wysokości 15 tys. zł.

Warunkiem zgłoszenia jest opublikowanie artykułu, stosowanie afiliacji Warsaw University of Technology oraz złożenie formularza będącego załącznikiem do regulaminu.

W kolejnych edycjach zgłoszenia, obejmujące  artykuły opublikowane w roku poprzedzającym rok aplikowania, będzie można przesyłać do końca maja.

Program finansowany jest ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Kontakt: idub.publication@pw.edu.pl

Źródło: Biuro projektu IDUB