Zwycięzca bierze wszystko. Finał rekrutacji w Politechnice Warszawskiej

Uzupełniający nabór? Nie u nas. Do samego końca utrzymała się bowiem tendencja przewagi popytu nad podażą miejsc przewidzianych na rok 2014/2015. Wygranymi czują się wszyscy.

Zarówno Uczelnia, jak i kandydaci mogą pochwalić się dobrymi wynikami. Dlaczego? Otóż jak pisaliśmy wcześniej rok szkolny 2013/2014 okazał się specyficzny. Nie dość że wyniki matur z przedmiotów ścisłych okazały się mało satysfakcjonujące, to jeszcze – jak pokazują bieżące zestawienia – spada zainteresowanie kontynuacją nauki na uczelniach. Niemniej nie na wszystkich. W czołówce placówek, które nie muszą się martwić o wykorzystanie proponowanej puli miejsc są uczelnie o profilu medycznym oraz politechniki. I tu właśnie mamy się czym pochwalić.

Zgodnie z przewidywaniami oraz wstępnymi danymi (patrz: Rekrutacyjna lista przebojów Politechniki Warszawskiej), Politechnika Warszawska może poszczycić się zdecydowanie większym popytem nad oferowaną podażą miejsc. Warto nadmienić, że w trakcie naboru zwiększono limity przyjęć, dlatego też zamieszczone niżej dane uwzględniające ilość aplikacji na jedno miejsce, uległy nieznacznej modyfikacji. Pierwsza dziesiątka najpopularniejszych kierunków pozostała bez zmian:

  1. Automatyka i Robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – 23,57
  2. Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) – 21,40
  3. Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geodezji i Kartografii) – 19,39
  4. Inżynieria Biomedyczna (Wydział Mechatroniki) – 19,33
  5. Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – 19,20
  6. Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii) – 16,89
  7. Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) – 14,48
  8. Informatyka (Wydział Elektryczny) – 14,24
  9. Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) – 13,10
  10. Automatyka i Robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) – 12,42

Razem: 
50 082 złożonych dokumentów,
7,97 aplikacji na jedno miejsce.

Liczba dostępnych miejsc w letniej rekrutacji 2014/2015 wyniosła ostatecznie 6280, uwzględniając 60 miejsc, które zostały „dołożone” do kierunków: Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych (po 30). Zrezygnowano jednocześnie z prowadzenia naboru uzupełniającego na studia stacjonarne I stopnia w języku polskim. Dodatkową rejestrację kandydatów przewidziano jedynie na kierunkach prowadzonych w języku angielskim oraz na kierunkach Filii PW w Płocku.

Co ciekawe, w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano minimalny spadek ilości złożonych aplikacji o 2,1%. Spowodowane jest to m.in. pogłębiającym się niżem demograficznym, jak i opisanymi wcześniej czynnikami.

Podobne materiały:
Polska specjalność - magister
Ranking Tygodnika Polityka z Politechniką na czele stawki
Politechnika Warszawska w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” technicznie najlepsza!