Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza do udziału w rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej.

Kwalifikacja kandydatów na zagraniczne staże dydaktyczne odbywa się w trybie konkursowym.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 8 lipca 2019 r. złożyć formularz rekrutacyjny w Dziale Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, pok. 5.21 (w godz. 09.00-16.00). Formularz rekrutacyjny wypełniony w języku polskim należy złożyć w wersji papierowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 lipca 2019 r. Zgłoszenia złożone po terminie lub w formie innej niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie będą odrzucane bez możliwości uzupełnień lub sprostowań.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW