Staż naukowy lub wyjazd badawczy

Konkursy finansujące staż naukowy lub wyjazd badawczy organizowane są m.in. przez Narodowe Centrum Nauki. Mogą się o nie ubiegać naukowcy na różnych szczeblach kariery. 

Aktualnie trwa nabór do konkursu MINIATURA. Jego celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W szóstej edycji konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłymi, potrwa do 31 lipca 2022 r. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie.

W obecnym naborze finansowanie swojego projektu uzyskała już dr Renata Jóźwik z Wydziału Architektury PW

Do 14 września 2022 r. trwa nabór w konkursie Maria Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship (MSCA PF), organizowanym w ramach Horyzontu Europa przez Komisję Europejską.

Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających tytuł doktora, którzy chcą prowadzić działalność badawczą za granicą, zdobyć nowe umiejętności oraz doświadczenia w innych krajach, dyscyplinach i sektorze pozaakademickim, rozwinąć swoją międzynarodową karierę naukową. Więcej informacji znajduje się na stronie COP. Instytucji przyjmujących PF można szukać na MSCA Matchmaking Platform.

Jeśli jeszcze nie czujemy się na siłach samodzielnie składać wnioski w powyższych konkursach, możemy wyjechać na staż i uczestniczyć w projekcie prowadzonym przez instytucje zagraniczne. Takie oferty znajdziemy na prowadzonej przez Komisję Europejską stronie Euraxess - Researches in Motion.

W witrynie SharePoint znajduje się harmonogram konkursów na rok 2022/2023 obsługiwanych przez COP PW. Dostęp do witryny mają osoby z adresem mailowym w domenie @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać login: adres mailowy @pw.edu.pl i hasło: takie jak do komputera lub do poczty. 

Źródło: COP PW