Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej - semestr zimowy

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zaplanowano cztery spotkania.

Spotkania będą odbywały się w wybrane wtorki o godz. 15:00:

  • 12 października 2021 r. wykład wygłosi dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS,
  • 16-17 listopada 2021 r. odbędzie się konferencja DEMIST’21,
  • 14 grudnia 2021 r. wykład wygłosi dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ,
  • 11 stycznia 2022 r. wykład wygłosi dr hab. Agnieszka Postuła.

Spotkania seminaryjne będą organizowane na platformie wideokonferencyjnej WEBEX. Dane do logowania na spotkanie będą udostępnione po wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań seminaryjnych znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania ma charakter otwarty, w związku z tym zapraszamy do udziału wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej, jak również innych uczelni wyższych oraz praktyków z biznesu.

Źródło: WZ PW
Zdjęcie: Biuletyn PW