Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW na semestr zimowy 2022/2023

Zdjęcie przestawia grupę trzech osób stojącą na schodach

Szkoła Doktorska PW rozpocznie kształcenie doktorantów 1 października 2022 r.

Od semestru zimowego dotychczasowe pięć szkół doktorskich zastąpione zostaną jedną - Szkołą Doktorską PW. Rejestracja do niej przez system IRK rozpocznie się 1 sierpnia i będzie trwała do 22 sierpnia 2022 r. 

Rejestracja kandydatów za pośrednictwem systemu IRK zostanie uruchomiona 1 sierpnia 2022 r. (godz. 00.00) i będzie dostępna do 22 sierpnia 2022 (godz. 14:59).

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na semestr zimowy 2022/2023 rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano od 1 do 8 września. Listy rankingowe opublikowane zostaną 13 września, a już następnego dnia rozpocznie się składanie dokumentów uzupełniających w systemie IRK. Czas na uzupełnienia będzie do 20 września, natomiast listy przyjętych zobaczymy 23 września 2022 r. Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej jest prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski.

Dyscypliny Szkoły Doktorskiej PW:

 • inżynieria chemiczna;
 • inżynieria materiałowa;
 • nauki chemiczne;
 • nauki fizyczne;
 • inżynieria mechaniczna;
 • inżynieria biomedyczna;
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • nauki o zarządzaniu i jakości;
 • matematyka;
 • informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 • architektura i urbanistyka;
 • inżynieria lądowa i transport

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej i rekrutacji na stronie www.sd.pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW.