Przedstawicielki PW podzielą się dobrymi praktykami z najlepszych światowych uczelni

Przedstawicielki PW, biorące udział w programie „Mistrzowie dydaktyki”, zaprezentują rezultaty swojej pracy i dobre praktyki podczas webinarium organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ogólnopolskie seminarium „Modele tutoringu a strategie rozwoju kompetencji dydaktyki akademickiej” odbędzie się 7 września 2021 r. Jego częścią będą prezentacje zaproszonych przez ministerstwo uczelni, dotyczące działań w zakresie wsparcia dydaktyki oraz dobrych praktyk.

Zaproszenie dla przedstawicielek PW: mgr Doroty Chromińskiej, mgr Małgorzaty Słomczyńskiej ze Studium Języków Obcych oraz mgr inż. Judyty Wesołowskiej z Wydziału Architektury to efekt udanego wystąpienia podczas czerwcowej międzynarodowej konferencji „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki”. Reprezentantki uczelni przedstawiły na niej prezentację „The Masters of Didactics programme - a toolkit to co-create a university of the future”.

- Nacisk w prezentacji został położony na konieczność przekazywania studentom umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy, aby zwiększyć ich szanse na zatrudnienie - mówi Dorota Chromińska. - Poruszyłyśmy także temat nieustannie zmieniającej się roli nauczyciela akademickiego, który powinien być projektantem dydaktyki, innowatorem, osobą otwartą oraz doskonalącą się przez całe życie. W związku z tym współczesna edukacja na uczelni powinna być skupiona na oddziaływaniu społecznym. Ważnym elementem jest współtworzenie treści nauczania przez wszystkie podmioty zaangażowane w ten proces na uczelni, również studentów - dodaje.

Celem projektu „Mistrzowie dydaktyki” jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak metody tutoringu w kształceniu, poprzez szkolenia w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie. W ubiegłym roku akademickim przedstawicielki Politechniki Warszawskiej odbyły specjalistyczne szkolenia na University College London, Uniwersytecie w Gandawie i Uniwersytecie w Oslo.

- Szkolenia są prowadzone na najwyższym światowym poziomie. Program zapewnia narzędzia i wiedzę niezbędne do realizowania nowych wyzwań w edukacji akademickiej. Z tego powodu jest niezwykle cennym elementem rozwoju nauczyciela akademickiego - podkreśla Dorota Chromińska.

- W związku z pandemią szkolenia, w których uczestniczyłam, odbywały się online. Było to bardzo wartościowe doświadczenie, tym bardziej, że w tym czasie ten sam typ kształcenia rozwijaliśmy z naszymi studentami - mówi Judyta Wesołowska z Wydziału Architektury.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW: https://www.cwm.pw.edu.pl/Mistrzowie-dydaktyki.