Projekt Naukowiec - wyniki raportu

Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zrealizował  badania społeczne dla Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dotyczące potrzeb i oczekiwań młodych naukowców w związku z rozwojem kariery naukowej.

„PROJEKT NAUKOWIEC” to inicjatywa polskiej sieci EURAXESS, członka europejskiej sieci wspierającej mobilność naukowców.

W badaniach wzięli udział młodzi naukowcy (doktoranci, pracownicy naukowi) oraz eksperci z zakresu wspierania rozwoju kariery, dzieląc się swoja opinią na temat możliwości i barier w rozwoju kariery naukowej, przygotowania młodych naukowców do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, a także kompetencji i narzędzi wspierających rozwój kariery naukowca.

Wyniki raportu opublikowano TUTAJ>>

Źródło: CZIiTT PW