Powołanie członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

1 stycznia 2020 r. rozpocznie się kolejna czteroletnia kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, instytucji działającej na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Wśród nowo powołanych członków znaleźli się przedstawiciele Politechniki Warszawskiej.

Wśród członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023 znaleźli się przedstawiciele Politechniki Warszawskiej. Podczas uroczystości, która odbyła się 5 grudnia 2019 r. Premier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wręczył powołania członkom PKA życząc im efektywnej pracy, która przyniesienie wymierne efekty - podwyższenie jakości kształcenia na polskich uczelniach. 

Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości. Działania te mają na celu zapewnienie absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

W toku mijającej kadencji PKA uzyskała przedłużenie akredytacji Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) oraz przedłużenie rejestracji w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR). Jednym z kryteriów oceny PKA w trakcie tej procedury były przepisy Standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG), które wobec narodowych agencji akredytacyjnych, formułują postulat niezależności i autonomiczności, jak również ponoszenia pełnej odpowiedzialności za swoje działania i wyniki tych działań, bez jakiegokolwiek wpływu ze strony osób trzecich.

Informacje o powołaniu członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz skład Komisji w kadencji 2020-2023 dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.