Polski MOOC - wirtualna edukacja dla każdego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Fundacją Młodej Nauki uruchomiło pierwszą polską platformę edukacyjną typu MOOC. Wiarygodne źródło wiedzy z otwartymi kursami online, umożliwiające naukę przez całe życie - każdemu i bezpłatnie.

Platforma edukacyjna Polski MOOC to wirtualne kursy stworzone przez polskie ośrodki akademickie i instytucje związane z kształceniem na odległość przy współpracy ze światem biznesu oraz organizacjami pozarządowymi. Autorem rozwiązań technologicznych opartych na systemie Open edX jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Pierwsze kursy są już dostępne na platformie. Kolejne będą sukcesywnie dodawane. Platforma powstała z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które również sprawuje nadzór nad realizacją projektu. 

Politechnika Warszawska opracowuje jeden z czterech pilotażowych kursów dostępnych na platformie MOOC  pt. „Techniki transmisji sygnałów”. W Radzie Programowej Projektu, do której należy merytoryczny monitoring nad właściwą jego realizacją zasiadają prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Nauka przez całe życie

Platforma MOOC wpisuje się w koncepcję nauki przez całe życie - tzw. lifelong learning (LLL). Można z niej korzystać z każdego miejsca na świecie, jedynym warunkiem jest dostęp do internetu. Początkowo na platformie Polski MOOC będzie można zapisać się na 4 kursy, łącznie z kursem edukującym - dotyczącym tego, jak tworzyć kolejne kursy tego typu. Baza będzie się jednak sukcesywnie powiększać. Projekt został objęty patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Konkurs NCBR

Powstawanie nowych kursów na platformie wesprze ogłoszony właśnie konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - „Kurs na MOOC” skierowany do szkół wyższych. Kursy można opracować w jednej z dwóch możliwości:

  • kurs edukacyjny dla studentów, który stanowiłby dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
  • masowy, otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni). Budżet konkursu wynosi 10 milionów złotych. 

We wniosku należy podać cel kursu, jego rodzaj, grupę docelową, sylabus, wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne oraz korzyści opisane za pomocą efektów kształcenia. Niezbędne jest również uwzględnienie informacji na temat planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika oraz formy zaliczenia.

Każdy z kursów powinien mieć na celu podniesienie kompetencji odbiorców w przynajmniej dwóch aspektach:

  • językowym,
  • informatycznym,
  • analitycznym (jak rozwiązywanie problemów),
  • komunikacyjnym,
  • przedsiębiorczości.

Zgłoszenia należy składać online od 30 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej ncbr.gov.pl.