Politechnika Warszawska realizuje projekt mindSET dla doktorantów

Politechnika Warszawska rozpoczęła realizację projektu „Training the mindSET - Improving and Internationalizing Skills Trainings for Doctoral Candidates” (mindSET). Jest on koordynowany przez Uniwersytet Techniczny w Berlinie, a partnerami w projekcie oprócz PW są Politechnika Mediolańska i Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii.

Kompleksowe umiejętności, takie jak: zarządzanie projektem, organizacja pracy, przedsiębiorczość, przywództwo, komunikacja czy transfer technologii są obecnie standardowymi wymogami na rynku pracy. Dotyczą one również przyszłych doktorów w dyscyplinach STEM, czyli nauce, technologii, inżynierii i zarządzaniu (Science-Technology-Engineering-Management). Doktoranci nie zawsze są jednak odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy, jego teraźniejszych, ale i przyszłych wymogów.

Przy wykorzystaniu środków z programu Erasmus+ jesienią 2018 r. rozpoczęto realizację projektu mindSET, który potrwa 36 miesięcy. W jego trakcie trenerzy z czterech wspomnianych uczelni zrealizują warsztaty, w których uczestniczyć będą doktoranci każdej z politechnik. W ramach projektu opracowane zostaną podstawy wspólnego, europejskiego programu dla kształcenia doktorantów z dziedziny STEM w zakresie tzw. umiejętności miękkich, a także podręcznik zawierający wytyczne dla trenerów i nauczycieli akademickich dotyczące prowadzenie kursów w tym obszarze. Dodatkowo powstanie narzędzie samooceny tzw. kompetencji i umiejętności miękkich przez doktorantów.

Podręcznik zostanie upowszechniony na zasadach ogólnego i wolnego dostępu. Wyniki projektu, a także zakres podręcznika, prezentowane będą podczas seminariów, w tym webinariów.

W projekt mindSET zaangażowane są również stowarzyszenia CESAER (The Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research) i T.I.M.E. (Top Industrial Managers Europe).

Informacji na temat projektu udzielają:

  • dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. PW (kierownik projektu w Politechnice Warszawskiej) - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW;
  • dr inż. Bartłomiej Gładysz - Wydział Inżynierii Produkcji PW.

Powiązany materiał:
Pierwsze wyniki projektu mindSET dla doktorantów

Źródło: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW oraz Wydział Inżynierii Produkcji PW