Politechnika Warszawska partnerem Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja uzdolnionej młodzieży. Do inicjatywy dołączyła Politechnika Warszawska.

Dla uczniów to szansa na zdobycie wiedzy na najlepszych uczelniach technicznych w Polsce, dla dydaktyków możliwość wymiany doświadczeń oraz wsparcia talentów. Partnerami CMI zostało pięć uczelni technicznych, obok Politechniki Warszawskiej są to: Politechnika Łódzka - lider projektu, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, AGH w Krakowie, Stowarzyszenia: I love math i Cyfrowy Dialog oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

- Nowe wyzwania, jakie stawiają przed nami szybko rozwijające się technologie sprawiają, że musimy nieustannie poszerzać swoje kompetencje. W dobie rewolucji cyfrowej na rynku pracy szczególnie cenione są umiejętności związane z informatyką i nowymi technologiami. Im wcześniej więc zaczniemy wspierać informatyczne talenty oraz budować kompetencje uczniów w tym zakresie, tym lepiej wypełnimy naszą misję kształcenia młodzieży - podkreślił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, tłumacząc znaczenie projektu dla uczelni.

6 maja br. rozpoczął się pierwszy nabór do projektu, którego głównym zadaniem jest podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz rozwijanie informatycznych talentów uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych. CMI skierowane jest do nauczycieli i edukatorów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu algorytmiki i programowania oraz rozwijać talenty i zainteresowania uczniów poprzez prowadzenie kół informatycznych. Każdy z uczestników projektu weźmie udział w szkoleniu, które będzie prowadzone od września do maja przez jedną z pięciu uczelni technicznych w systemie stacjonarnym i e-learningowym. Otrzyma również dostęp do materiałów edukacyjnych, materiałów wideo, scenariuszy zajęć na otwartych licencjach dla siebie i dla uczniów. Jednocześnie od października do czerwca każdy z uczestników programu będzie prowadził koło informatyczne dla uczniów przy wsparciu przyznanego mu grantu finansowego.

W programie będą realizowane dwa rodzaje grantów: algorytmiczne i projektowe. Zajęcia prowadzone w ramach grantu algorytmicznego pozwolą na rozwijanie zdolności młodzieży w zakresie matematycznych podstaw i wybranych zagadnień algorytmiki, języka programowania, narzędzi programistycznych, tworzenia, analizy, implementacji i testowania algorytmów. Grant projektowy, będzie realizowany pod warunkiem zrealizowania grantu algorytmicznego, a jego celem będzie urzeczywistnienie projektów uczniowskich w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniczne w elektronice, mechatronice automatyce i robotyce.

W CMI najważniejsi są uczniowie, którzy mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań informatycznych. Wezmą oni udział nie tylko w zajęciach pozalekcyjnych, ale będą także zapraszani do udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich zawodach w programowaniu zespołowym.

CMI realizowany będzie do 2023 roku. Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej: cmi.edu.pl

Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł
Termin realizacji: 11.12.2018 - 31.12.2023

Źródło i grafika: cmi.edu.pl