Politechnika Warszawska na pierwszym miejscu w rankingu EngiRank

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w rankingu EngiRank - European Ranking Of Engineering Studies, przygotowanym przez fundację Perspektywy we współpracy z Foundation for the Development of the Education System - FRSE. To pierwsza edycja tego zestawienia.

W rankingu ogólnouczelnianym porównano 81 uczelni z 12 europejskich krajów (Polska, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia). Twórcy rankingu wykorzystali dane z 15 kryteriów pogrupowanych w pięć kategorii: efektywność naukową (20%), innowacyjność (35%), jakość kształcenia (20%), prestiż (5%) i umiędzynarodowienie (20%).

Poza zwycięską Politechniką Warszawską w czołówce rankingu znalazło się cztery polskie uczelnie:

  •     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 2. miejsce,
  •     Politechnika Łódzka - 6. miejsce,
  •     Politechnika Wrocławska - 6. miejsce,
  •     Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - 8. miejsce.

EngiRank by subject został stworzony na podstawie dwóch kategorii danych: efektywność naukowa (80%) i jakość kształcenia (20%). W kategoriach uwzględniono 6 kryteriów. W rankingu by subject sklasyfikowano 149 uczelni z 13 krajów.

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Medical Engineering”. W tym obszarze poza PW w pierwszej piątce znalazły się dwie uczelnie z Polski: Politechnika Gdańska (2. miejsce) i Politechnika Łódzka (5. miejsce).

Politechnika Warszawska została sklasyfikowana w czołówce kilku innych rankingów obszarowych EngiRank by subject. Zajęła drugie miejsce w obszarze „Material Engineering”, trzecie miejsce w „Electrical Engineering”, „Electronic Engineering & Information Engineering” oraz czwarte miejsce w dwóch obszarach: „Chemical Engineering” i „Mechanical Engineering”.

Wyniki rankingu dostępne są TUTAJ>>

Źródło: BPiI PW