Podsumowanie semestru letniego Seminarium Naukowego WZ PW

Prawie 650 osób uczestniczyło w 11 wydarzeniach zorganizowanych w semestrze letnim w ramach cyklu Seminariów Naukowych Wydziału Zarządzania PW. Gośćmi byli prelegenci z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, praktycy biznesu, jak również przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Zespół Organizacyjny Seminariów Naukowych WZ PW dziękują wszystkim uczestnikom i jednocześnie zapraszają na nowy cykl spotkań seminaryjnych w roku akademickim 2019/2020. Spotkania będą odbywały się od początku października, podobnie jak w roku obecnym, we wtorki o godz. 15.00 w czterech uzupełniających się nurtach:

  • Seminarium „Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu” (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz czasopisma „Przegląd Organizacji”) - koordynatorem nurtu jest dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW;
  • Seminarium „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski) - koordynatorem nurtu jest dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW;
  • Seminarium „Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki” - współorganizowane przez Urząd Patentowy RP (patronat Fundacji Startup Poland) - koordynatorem nurtu jest dr hab. Agnieszka Skala;
  • Seminarium „Mazowiecka Platforma Kół Naukowych” - współorganizowane przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii PW oraz Radę Kół Naukowych (patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego) - koordynatorem nurtu jest dr inż. Agnieszka Lisowska.

Organizatorzy zapraszają wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów, tak Politechniki Warszawskiej, jak i innych uczelni wyższych oraz praktyków biznesu. Jednocześnie informują, że uczestnictwo w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania stanowi obowiązek każdego doktoranta.

Spotkania seminaryjne będą organizowane w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (ul. Rektorska 4). Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Źródło i zdjęcia: Wydział Zarządzania PW