Podsumowanie semestralne seminarium CI i CSZ PW

Centrum Informatyzacji i Centrum Studiów Zaawansowanych od dwóch lat wspólnie organizują seminarium „Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”. Poniżej przedstawiamy jego podsumowanie.

Organizatorzy seminarium postawili przed sobą zadanie zbliżenia środowisk naukowych naszej Uczelni zajmujących się metodami modelowania. Inauguracja cyklu spotkań odbyła się w kwietniu 2014 r.

W mijającym semestrze mieliśmy zatem okazję uczestniczyć w cyklu siedmiu wykładów, jak zawsze dotąd ciekawych oraz różnorodnych tematycznie. Podobnie jak w poprzednich semestrach prelegentami byli i pracownicy naukowi Politechniki, i goście z innych uczelni, a także znaczących firm biznesowych.

W przypadku wizyty i prelekcji prof. dr hab. Marka Niezgódki, Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, spotkanie zostało wzbogacone o element formalny - oficjalne podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ICM a PW, w którym obie strony wyraziły wolę prowadzenia wszechstronnej współpracy w zakresie działalności badawczej i dydaktycznej, związanej z realizacją wspólnych strategicznych programów współpracy na bazie łączonych zasobów infrastruktury informatycznej oraz wiedzy naukowej.

Słuchaczami seminarium było też szereg wybitnych postaci Politechniki m.in.: prof. Jan Szmidt, Rektor PW;  prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki; prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju; prof. Stanisław Janeczko, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych; prof. Tadeusz Krupa, Dziekan Wydziału Zarządzania PW; prof. dr hab. Stanisław Marciniak, Wydział Inżynierii Produkcji PW.

Seminarium ma stałe grono słuchaczy, które sukcesywnie się powiększa. Łącznie w 7 spotkaniach semestru letniego 2014/2015 uczestniczyło 526 słuchaczy (średnio 75 osób). Największe audytorium zgromadził wykład prof. dr hab. Marka Niezgódki - 110 osób. Z uwagi na takie powodzenie Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji będą kontynuować tę inicjatywę. W nowym semestrze spotkanie zaplanowano na 6 października 2015 r. (więcej: http://www.ci.pw.edu.pl/Nauka/Seminaria/Zapowiedz-kolejnego-seminarium). Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram spotkań semestru letniego 2014/2015 wyglądał następująco:

Dotychczasowe wykłady można sobie przypomnieć (prezentacje oraz fotorelacje) na stronie Centrum Informatyzacji PW w zakładce Nauka: http://www.ci.pw.edu.pl/Nauka/Seminaria

Podobny artykuł:

Seminaria CI PW nt. edukacyjnych systemów informatycznych

Źródło: CI PW