Podsumowanie rekrutacji w Politechnice Warszawskiej

Studia o profilu praktycznym na kierunku Technologia Chemiczna i możliwość studiowania w języku angielskim na kierunkach Architektura oraz Zarządzanie - to nowe propozycje w roku akademickim 2018/2019.

Zakończyła się faza zapisów w procesie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej rozpoczynające się 1 października 2018 r. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się następujące kierunki:

  • Inżynieria i analiza danych - 32,6 aplikacji na miejsce,
  • Automatyka i robotyka na Wydziale EiTI - 18 aplikacji na miejsce,
  • Informatyka na Wydziale EiTI - 17 aplikacji na miejsce,
  • Geoinformatyka profil praktyczny - 17 aplikacji na miejsce,
  • Zarządzanie - 16 aplikacji na miejsce,
  • Technologia Chemiczna profil praktyczny - 16 aplikacji na miejsce.

Nowości, które pojawiły się w ofercie Politechniki Warszawskiej to: studia o profilu praktycznym na kierunku Technologia Chemiczna (osobne zapisy), możliwość studiowania w języku angielskim na kierunku Architektura (osobne zapisy) oraz możliwość studiowania w języku angielskim na kierunku Zarządzanie (osobne zapisy).

Ponadto, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych na studiach II stopnia uruchomiono studia stacjonarne na kierunku Inżynieria i Analiza Danych. Do tej pory na tym kierunku prowadzone były wyłącznie studia I stopnia.

W roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia przygotowano 7855 miejsc. Do Biura ds. Przyjęć na Studia wpłynęło 41380 aplikacji na studia stacjonarne. Powyższe dane obejmują też PW Filię w Płocku.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku Politechnika Warszawska po raz 13. z rzędu została najlepszą uczelnią techniczną w kraju, zajmując ogólnie trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018. Podobnie jak przed rokiem zajęła też pierwsze miejsce w kategorii Absolwenci na rynku pracy.

Zdjęcie: Biuletyn PW