Oferta wykładów Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim 2021/2022.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów PW, ale mogą skorzystać z niej również studenci oraz pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych.

Wykłady podstawowe:

  • Elementy mechaniki analitycznej (30 godzin), prof. Piotr Przybyłowicz (Wydział SIMR PW);
  • Równania różniczkowe cząstkowe dla inżynierów (30 godzin), dr hab. Tomasz Cieślak (Instytut Matematyczny PAN).

Wykłady specjalne:

  • Kochaj bliźniego jak siebie samego - potęga ludzkiej iluzji dającej siłę, dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu);
  • Elementy wnioskowania statystycznego z pakietem R (15 godzin), dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW);
  • Konstrukcja Modeli Statystycznych z Pakietem R (15 godzin), dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW);
  • Rozmowy i rozumowania (spotkania seminaryjne) (30 godzin), prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW);
  • Zarządzanie działalnością i środowiskiem badawczym (16 godzin), dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW) - koordynacja;
  • Jak wydobyć potencjał twórczy grupy? Techniki pracy twórczej w grupie (15 godzin), dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW).

Możliwość zapisów do 20 lutego 2022 r. na stronach: wykłady podstawowe oraz wykłady specjalne.

Źródło: Centrum Studiów Zaawansowanych PW