Oferta wykładów Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim 2018/2019. Zapisy prowadzone będą do 17 lutego 2019 r.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów PW, ale mogą skorzystać z niej również studenci i pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych.

Wykłady podstawowe:

  • Równania różniczkowe zwyczajne (30 godzin), prof. Wojciech Domitrz (PW);
  • Zaawansowane materiały (30 godzin), prof. Małgorzata Lewandowska (PW).

Wykłady specjalne:

  • Konstrukcja Modeli Statystycznych z Pakietem R (15 godzin), dr hab. Anna Dembińska (PW);
  • Wnioskowanie Statystyczne z Pakietem R (15 godzin), dr hab. Anna Dembińska (PW);
  • Metody prowadzenia badań i statystycznej analizy wyników (30 godzin), prof. Marek Dobosz (PW);
  • Jak wydobyć potencjał twórczy grupy? Techniki pracy twórczej w grupie (15 godzin), dr Bartłomiej Skowron (PW);
  • Wymykająca się osobowość, zajęcia w grupach (15 godzin), dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu);
  • Stabilność topologiczna - wprowadzenie (15 godzin), prof. Stanisław Janeczko (PW);
  • Niezwykle szczególna teoria względności - wstęp (15 godzin), dr hab. Andrzej Dragan (UW).

Zapisy prowadzone będą do 17 lutego 2019 r. na stronach: wykłady podstawowe oraz wykłady specjalne.

Więcej informacji o ofercie Centrum Studiów Zaawansowanych PW TUTAJ>>

Źródło: Centrum Studiów Zaawansowanych PW