Oferta wykładów Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim 2019/2020. Zapisy do końca marca br.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów PW, ale mogą skorzystać z niej również studenci oraz pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych. 

Wykłady podstawowe:

 • Matematyczna Struktura Czasu i Przestrzeni II. Wstęp do Ogólnej Teorii Względności (30 godzin), prof. dr hab. Jerzy Kijowski (CFT PAN);
 • Równania różniczkowe zwyczajne (30 godzin), prof. Wojciech Domitrz (PW);
 • Teoria drgań (30 godzin), prof. Piotr Przybyłowicz (PW);
 • Geny, GMO i Genetyka (30 godzin), prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW).

Wykłady specjalne:

 • Konstrukcja Modeli Statystycznych z Pakietem R (15 godzin), dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW);
 • Wnioskowanie Statystyczne z Pakietem R (15 godzin), dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW);
 • Wybrane zagadnienia termodynamiki technicznej (30 godzin), prof. Tomasz Wiśniewski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW);
 • Jak wydobyć potencjał twórczy grupy? Techniki pracy twórczej w grupie (15 godzin), dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW);
 • Psychologia zarządzania dla inżynierów (30 godzin) - wykład bez punktów ECTS, dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu);
 • Wpływ techniki i technologii na zarządzanie (15 godzin), dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW);
 • Wstęp do mechaniki kwantowej (15 godzin), dr Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW);
 • Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (15 godzin), bez punktów ECTS, prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW).

Możliwość zapisów i wypisów jedynie do końca marca 2020 r. na stronach: wykłady podstawowe oraz wykłady specjalne.

Więcej informacji o ofercie Centrum Studiów Zaawansowanych PW TUTAJ>>