Oferta wykładów Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2021/2022. Wykłady będą prowadzone zdalnie.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów PW, ale mogą skorzystać z niej również studenci oraz pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych.

Wykłady podstawowe:

 • Przypadkowość, chaos, przewidywalność/Randomness, Chaos, Predictability (30 godzin), prof. Marek Kuś (PAN);
 • Geny, GMO i Genetyka (30 godzin), prof. Ewa Bartnik (UW);
 • Wprowadzenie do uczenia maszyn (30 godzin), prof. Władysław Homenda (PW);
 • Wstęp do algorytmicznej teorii grafów (30 godzin), prof. Zbigniew Lonc (PW);
 • Zagadki istnienia innych światów we Wszechświecie (30 godzin), prof. Kazimierz Stępień (UW);
 • Wnioskowanie statystyczne z elementami planowania eksperymentu (30 godzin), dr hab. inż. Anna Dembińska (PW);
 • Wprowadzenie do teorii osobliwości/Introduction to singularity theory (30 godzin), prof. Stanisław Janeczko (PW);
 • Iluzja Wiedzy i Granice Poznania (15 godzin), prof. Stanisław Janeczko (PW).

Wykłady specjalne:

 • 7 psychologicznych „cudów” behawioru racjonalnego człowieka (30 godzin), dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu);
 • Laboratorium: w poszukiwaniu teraźniejszości (15 godzin), mgr inż. Barbara Majerska, mgr inż. Aleksandra Przywózka (PW);
 • Katastrofa Klimatyczna - między fizyką a biologią, ekonomią i psychologią (30 godzin), koordynacja: Dariusz Aksamit (PW);
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym w Gospodarce 4.0 (15 godzin), prof. Mieczysław Morawski (PW);
 • Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (30 godzin), prof. Stanisław Janeczko (PW);
 • Współczesne zarządzanie dla inżynierów i naukowców (30 godzin), koordynacja: dr hab. Inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (PW).

Możliwość zapisów na stronach: wykłady podstawowe oraz wykłady specjalne.

Więcej informacji o ofercie Centrum Studiów Zaawansowanych PW dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Centrum Studiów Zaawansowanych PW