Oferta dydaktyczna Centrum Studiów Zaawansowanych

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej przygotowało ofertę wykładów w semestrze letnim 2017/2018. Zapisy prowadzone są od 12 do 18 lutego 2018 roku.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej, ale mogą z niej skorzystać również pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych.

Wykłady podstawowe:

  • Zaawansowane materiały (30 godzin), prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
  • Elementy Mechaniki Analitycznej (30 godzin), prof. Piotr Przybyłowicz (PW)

Wykłady specjalne:

  • Podstawy statystyki z pakietem R (15 godzin), dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
  • Konstrukcja uogólnionych modeli liniowych z pakietem R (15 godzin), dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
  • Poznawanie Wszechświata (15 godzin), prof. Marek Demiański (UW)
  • Wybrane zagadnienia geometrii fraktalnej (15 godzin), dr hab. Bogusława Karpińska (PW)
  • Zwykłe umiejętności psychologiczne czyniące życie niezwykłym (15 godzin), dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
  • Laboratorium doskonalenia kompetencji interpersonalnych - grupa I (15 godzin), dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
  • Laboratorium doskonalenia kompetencji interpersonalnych - grupa II (15 godzin), dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)

Zapisy prowadzone są od 12 do 18 lutego 2018.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Facebooku.

Centrum Studiów Zaawansowanych PW