Oferta Szkoły Biznesu PW jest odpowiedzią na potrzeby rynku

Szkoła Biznesu PW jest platformą współpracy świata akademickiego i świata biznesu. Naszą ambicją jest tworzenie nowej jakości edukacyjnej - mówi dr Paweł Urbański, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W 2017 r. Szkoła Biznesu PW obchodziła 25-lecie istnienia. Jakie były początki i najważniejsze wydarzenia w historii Szkoły?

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej powstała w 1992 r. jako wynik wspólnego przedsięwzięcia czterech uczelni: HEC School of Management Paris, London Business School, Norwegian School of Economics oraz Politechniki Warszawskiej. Ambicją założycieli było przeniesienie do Polski najlepszych europejskich praktyk kształcenia menedżerskiego. To był czas, gdy w Polsce rodził się wolny rynek.

Przez te wszystkie lata działalności udało się wprowadzić najlepsze standardy kształcenia, oparte o doświadczenia szkół z Paryża, Londynu i Bergen, zaangażować grono międzynarodowych wykładowców i realizować maksymalnie praktyczne podejście do uczenia. Od tamtego czasu do grona międzynarodowych partnerów Szkoły dołączyli m.in.: Salford University, Manchester (Wielka Brytania), Baltic Management Institute (Litwa - szkoła założona przez HEC) oraz GOA Institute of Management (Indie). Międzynarodowość i praktyczny aspekt uczenia cały czas wyróżniają nas na rynku.

Jakimi sukcesami może pochwalić się Szkoła Biznesu?

Z biegiem lat nasza Szkoła bardzo rozwinęła portfolio programów edukacyjnych. Obecnie oferuje kierunki, które są znane od lat i mają wyrobioną silną pozycję na rynku, takie jak: międzynarodowe studia Executive MBA Katalyst, Akademia Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego, Studium Farmakoekonomiki, adresowane do menedżerów sektora farmaceutycznego czy też Total Design Management stanowiące platformę łączącą biznes i design. W ofercie pojawiło się też kilka nowości: studia dla sektora finansowego przygotowujące do zdobycia kwalifikacji ACCA Postgraduate Studies in Accounting&Finance MBA Digital Transformation i MBA Finance & Technology - roczne studia MBA adresowane do osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie.

Wszystkie programy są odpowiedzią na potrzeby rynku, a ogromnym sukcesem okazały się szczególnie studia MBA Digital Transformation. W czasach, w których technologie informacyjne zmieniają już nie tylko produkty i usługi, ale też modele biznesu i całe rynki, znajomość metod analizy dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji czy blockchain staje się koniecznością.

Jednym ze szczególnych osiągnięć Szkoły jest międzynarodowa akredytacja dla programów MBA - European Programme Accreditation System (EPAS) przyznawana przez European Fundation for Management Development, z siedzibą w Brukseli. EPAS jest akredytacją przyznawaną najlepszym programom na świecie, spełniającym międzynarodowe standardy jakości. Szkoła od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce rankingów MBA w Polsce (1. miejsce w opinii absolwentów i za program EMBA w rankingu MBA Perspektyw, klasa mistrzowska w Ratingu SEM Forum), została też zauważona w rankingach międzynarodowych.

Jak Szkoła Biznesu może przyczynić się do rozwoju Politechniki Warszawskiej?

Szkoła Biznesu PW jest platformą współpracy świata akademickiego i świata biznesu. Naszą ambicją jest tworzenie nowej jakości edukacyjnej, która wynika ze spotkania perspektywy nowych technologii, orientacji na przedsiębiorczość i wysoce etycznego podejścia do zarządzania i rozwoju naszych słuchaczy. Bazując na ponad 25-letnim doświadczeniu Szkoły w realizacji międzynarodowych studiów MBA zapraszamy dziś do udziału w nowatorskich studiach MBA PW, przygotowanych z wielką starannością i z myślą o najważniejszych potrzebach naszej uczelni i jej pracowników.

Przez większość kariery zawodowej łączył Pan doświadczenie biznesowe z akademickim. Co z doświadczenia biznesowego udało się Panu przenieść do Szkoły Biznesu?

Ogromną zaletą Szkoły Biznesu jest zgrany zespół. Z jednej strony są to osoby pracujące nad programami dydaktycznymi oraz zespół administracyjny trzymający pieczę nad realizacją programu. Z drugiej strony są wykładowcy Szkoły - grono profesorów ze szkół o światowej renomie z doświadczeniem biznesowym, jak również praktyków z międzynarodowych firm. Zależy mi bardzo, aby moje doświadczenie wykorzystać w dalszym rozwoju tego zespołu.

Jakie są Państwa plany na przyszłość?

Tak jak zaznaczyłem wcześniej, nasza oferta edukacyjna jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Na pytanie: Czy powinniśmy rozwijać naszą ofertę szerzej czy „głębiej”? moja odpowiedź brzmi: „głębiej”. Oznacza to  skupianie się na kluczowych programach, w których przenika się kontekst biznesowy i technologiczny, ich ciągłe zgłębianie i aktualizowanie. Mówię tu o takich dziedzinach jak np.: transformacja cyfrowa, nowoczesna energetyka czy przemysł 4.0. W tych obszarach, na naszych oczach, dokonuje się rewolucja zmieniająca rynek i biznes. Uważam, że tylko dzięki specjalizacji będziemy mieć ciągły kontakt z rynkiem i będziemy wiarygodni.

Jeśli chodzi o sposób uczenia to będziemy jeszcze więcej uwagi przywiązywać do uczenia warsztatowego, interaktywnego i z udziałem praktyków.

Rozmawiał: Bartosz Matejko

Powiązany materiał:
Studia MBA zwiększają szansę na sukces

Zdjęcia: Szkoła Biznesu PW