Najpopularniejsze kierunki w Politechnice Warszawskiej to…

Zakończyła się faza zapisów w procesie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej, które rozpoczną się 1 października 2019 r. Które kierunki cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów?

W roku akademickim 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia przygotowano 7777 miejsc. Na studia stacjonarne w PW chętnych było 11 214 kandydatów, którzy złożyli 43 117 aplikacji. Dane obejmują również PW Filię w Płocku.

W tym roku największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się kierunki:

  • Matematyka i analiza danych (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) - 42 aplikacje na miejsce;
  • Cyberbezpieczeństwo (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - 31 aplikacji na miejsce;
  • Inżynieria i analiza danych (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) - 17 aplikacji na miejsce;
  • Geoinformatyka - profil praktyczny (Wydział Geodezji i Kartografii) - 16 aplikacji na miejsce;
  • Technologia chemiczna - profil praktyczny (Wydział Chemiczny) - 15 aplikacji na miejsce.

Dwa najpopularniejsze kierunki: Matematyka i analiza danych oraz Cyberbezpieczeństwo to nowości w ofercie Politechniki Warszawskiej. W roku akademickim 2019/2020 oprócz znanych już programów studiów pojawią się także kierunki: Elektromobilność (Wydział Elektryczny) oraz Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej (Wydział Zarządzania).

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Biura ds. Przyjęć na Studia PW
Zdjęcie: Biuletyn PW