Międzywydziałowy dydaktyczny projekt przedmiotu interdyscyplinarnego BIM

Wystartował projekt przedmiotu interdyscyplinarnego opartego na koncepcji równoległego projektowania BIM (ang. Building Information Modeling). W spotkaniach biorą udział studenci reprezentujący pięć wydziałów Politechniki Warszawskiej.

W dniu 5 października br. na Wydziale Architektury PW spotkali się studenci studiów II stopnia reprezentujący pięć wydziałów Politechniki Warszawskiej: Wydział Architektury, Wydział Elektryczny, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Zarządzania. Utworzyli oni dziesięcioosobowe interdyscyplinarne zespoły, których celem jest zamodelowanie, zgodnie z koncepcją BIM, po jednym z trzech obiektów planowanego politechnicznego Kampusu Nowych Technologii: Centrum konferencyjno-wykładowego na terenie przed budynkiem WEiTI, budynku laboratoryjnego obok Instytutu Techniki Cieplnej oraz wielofunkcyjnej kładki nad Trasą Łazienkowską, łączącą kampus Politechniki Warszawskiej z Polem Mokotowskim. Przybyłych powitali dziekani Wydziału Architektury i Wydziału Zarządzania.

Opiekunami studentów Wydziału Architektury są: mgr inż. arch. Dariusz Hyc oraz mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz. Zadaniem studentów tego Wydziału jest przygotowanie projektu architektonicznego odpowiadającego postawionym wymaganiom.

Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej, których opiekunem jest dr inż. Ireneusz Czmoch, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z prowadzącym ich dr inż. Piotrem Bartkiewiczem oraz Wydziału Elektrycznego pod kierunkiem mgr inż. Piotra Kaplera oraz mgr inż. Łukasza Rokickiego są odpowiedzialni za zaprojektowanie konstrukcji i instalacji.

Zadaniem studentów reprezentujących Wydział Zarządzania, prowadzonych przez dr Małgorzatę Waszkiewicz, jest przyjęcie roli inwestora definiującego wymagania funkcjonalne oraz kierowników projektów.

Dzięki zastosowaniu koncepcji BIM praca przedstawicieli różnych branż w ramach jednego projektu może odbywać się równolegle. Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM jest nową, ciekawą inicjatywą, która ma na celu także przygotowanie metodyki pracy zespołów multibranżowych. Studenci w ten praktyczny, atrakcyjny i ambitny sposób zaliczają wybrane przedmioty ze standardowego programu studiów.

Zakończenie projektu interdyscyplinarnego BIM ma przybrać formę wystawy w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i przewidziane jest pod koniec semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

Źródło: WZ PW