IV konkurs w ramach projektu PROM PW

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej ogłasza kolejny konkurs dla doktorantów poniżej 40. roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (2 wyjazdy).

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/3 dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (2 wyjazdy).

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres cwm@pw.edu.pl.

Konkurs trwa do momentu obsadzenia dwóch pozostałych miejsc na wyjazdy zagraniczne. Wnioski podlegają ocenie merytorycznej w trybie ciągłym wg kolejności wpływu do CWM.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Powiązany materiał:
Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW
Logo: NAWA