Granty badawcze dla pracowników naukowych PW Filii w Płocku

W dniu 15 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku na granty badawcze realizowane w ramach zadania „Współpraca ze szkołami wyższymi”.

Dofinansowanie dotyczy przeprowadzenia prac naukowych habilitacyjnych przez pracowników naukowych Filii. Przedsięwzięcie to ma mobilizować naukowców do promowania własnej działalności badawczej, natomiast Uczelni ma zapewnić większą liczbę samodzielnych pracowników naukowych. Z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku granty otrzymało sześć osób.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku