Finansowanie zagranicznych szkoleń i kursów - konkurs dla nauczycieli akademickich PW

Nauczyciele akademiccy PW mogą wziąć udział w konkursie na finansowanie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach, wizytach studyjnych i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia.

Celem konkursu jest zapewnienie nauczycielom akademickim Politechniki Warszawskiej możliwości rozwoju kompetencji dydaktycznych przyczyniających się do podnoszenia jakości kształcenia.

Nabór wniosków prowadzi Dział Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Dokumenty można składać do 28 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu opublikowane są TUTAJ>>

Konkurs jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Źródło: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW