Druga edycja interdyscyplinarnego przedmiotu mpiBIM

W dniu 11 października 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie drugiej edycji interdyscyplinarnego przedmiotu mpiBIM. Na spotkaniu inauguracyjnym w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej uczestniczyli Dziekani i Prodziekani wydziałów współtworzących przedmiot.

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM (mpiBIM) ma na celu praktyczny trening współpracy w ramach międzybranżowych zespołów projektowych, które tworzą studenci z pięciu wydziałów Politechniki Warszawskiej: Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektryczny oraz Wydziału Zarządzania. Studenci rozpoczynają naukę od poznania tradycyjnych narzędzi koordynacji, a następnie mają za zadanie przygotować branżowe modele BIM 3D, które integrują dane geometryczne z obszerną bazą danych wykorzystywanych przez specjalistów z różnych dyscyplin. BIM z ang. Building Information Modeling oznacza konglomerat intensywnie rozwijanych w ostatnich latach narzędzi, techniki i procesów umożliwiających cyfryzację procesu inwestycyjno-projektowo-wykonawczego.

Druga edycja projektu rozpoczęła się w dniu 11 października 2018 roku. Na spotkaniu inauguracyjnym w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW uczestniczyli Dziekani i Prodziekani wydziałów współtworzących przedmiot. Spotkanie rozpoczął Dziekan Wydziału Architektury, dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW. Następnie przybyłych gości powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz. Słowa zachęty do aktywnego udziału w projekcie skierowali do studentów: Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW oraz Prodziekan ds. Studiów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, dr inż. Jarosław Chudzicki. Po powitaniu studenci zostali podzieleni na 5 interdyscyplinarnych zespołów, z których każdy otrzymał oddzielne zadanie projektowe. Po krótkiej integracji wewnątrz zespołów, przeprowadzono wykłady na temat projektowania w BIM, w tym dotyczące oprogramowania wspierającego prace projektowe. 

Źródło i zdjęcia: Wydział Zarządzania PW