Certyfikat NI LabVIEW Academy dla Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oficjalnie dołączył do grona uczelni biorących udział w programie LabVIEW Academy prowadzonym przez firmę National Instruments. 

8 stycznia 2015 r. Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. Krzysztof Zaremba oraz pracownicy Instytutu Systemów Elektronicznych – zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych dr inż. Daniel Paczesny, prof. Krzysztof Kulpa i dr hab. inż. Piotr Samczyński odebrali z rąk przedstawicieli National Instruments certyfikat NI LabVIEW Academy.

Dzięki udziałowi w programie NI LabVIEW Academy Wydział otrzymuje od firmy National Instruments stałe wsparcie w zakresie nauczania studentów programowania w środowisku LabVIEW oraz pełen pakiet edukacyjny programowania graficznego LabVIEW do wykorzystania przez wszystkich pracowników i studentów w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale.

W następstwie wdrożenia programu NI LabVIEW Academy w Instytucie Systemów Elektronicznych uruchomiony został przedmiot Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW (PSYL), prowadzony przez dra hab. inż. Piotr Samczyńskiego.

Poprzez uczestnictwo w kursie PSYL studenci Wydziału Eletroniki i Technik Informacyjnych otrzymują narzędzia niezbędne do zdobycia wiedzy i umiejętności, które po jednym semestrze edukacji odpowiadają kompetencjom uzyskiwanym na komercyjnych kursach LabView Core 1 i Core 2 (prowadzonych przez firmę National Instrument). Pozytywne zaliczenie zajęć daje studentom możliwość nieodpłatnego przystąpienia do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - uznawanego na całym świecie certyfikatu pierwszego stopnia, poświadczającego umiejętności programistyczne w środowisku LabVIEW.

Dzięki uzyskanemu certyfikatowi wartość rynkowa absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych dodatkowo wzrasta. Specjalistyczne przyrządy pomiarowe firmy NI, są szeroko wykorzystywane w przemyśle, który chętnie zatrudnia osoby z wiedzą w tematyce programowania z wykorzystaniem LabView. Sprzęt NI jest również powszechnie wykorzystywany w finansowanych z zewnątrz pracach badawczych prowadzonych przez różne zespoły na WEiTI (przykładem mogą być m.in. prace prowadzone dla polskiego przemysłu, NCBiR, NCN oraz EDA – European Defence Agency).

Każdy student uczestniczący w zajęciach z przedmiotu PSYL otrzymuje także bezpłatną licencję programu NI LabVIEW w wersji studenckiej.

Źródło: WEiTI PW