Certyfikacja IPMA Student dla kierunku Inżynieria Zarządzania Wydziału Zarządzania PW

W dniu 7 listopada 2018 roku podczas seminarium Project Management Edukacja w Szkole Głównej Handlowej uroczyście wręczono świadectwo certyfikacji kierunku studiów Inżynieria Zarządzania II stopnia prowadzonego przez Wydział Zarządzania. 

Oznacza to, że realizując przedmioty z tego kierunku student Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest przygotowany do przystąpienia do egzaminu IPMA Student, który jest często pierwszym krokiem rozwoju kariery w kierunku zarządzania projektami.

IPMA Student to program dedykowany studentom, którzy chcą nauczyć się, jak prawidłowo zarządzać projektem zgodnie z podstawowymi wymaganiami i standardami, zakończony egzaminem. W przypadku zdania egzaminu student otrzymuje certyfikat IPMA Student. Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów znających podstawowe metody i narzędzia zarządzania projektami, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami.

Certyfikat IPMA Student jest doskonałym przygotowaniem do kolejnej profesjonalnej certyfikacji: IPMA-D (Certified Project Management Associate).

Koordynatorem IPMA-Student Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest dr Małgorzata Waszkiewicz (Malgorzata.Waszkiewicz@pw.edu.pl), do której można się zwracać w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.

Źródło: Wydział Zarządzania PW