Badania społeczne dla Wydziału MiNI na potrzeby akredytacji

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW na potrzeby Wydziału MiNI Politechniki Warszawskiej przeprowadził badania społeczne dotyczące jakości kształcenia oraz kompetencji absolwentów wydziału. Zrealizowano je na potrzeby akredytacji PKA oraz KAUT.

Podczas panelu eksperckiego z Radą Pracodawców Wydziału MiNI PW poznano stanowiska profesjonalistów reprezentujących rynek pracy. Przeanalizowano również opinie studentów i absolwentów zgromadzone w badaniach ilościowych. 

  • Jakie są kluczowe kompetencje oczekiwane u absolwentów przez przedstawicieli rynku pracy?
  • Jakie formy współpracy z przedstawicielami rynku pracy są najczęstsze?
  • Czy absolwenci biorący udział w badaniu są zadowoleni ze studiowania na Wydziale MiNI PW?
  • Jak absolwenci oceniają infrastrukturę Wydziału MiNI PW?

 Odpowiedzi na te pytania przedstawione zostały na poniższej infografice.

Źródło/infografika: Dział Badań i Analiz CZIiTT PW