Akademia Geomatyki Praktycznej

AGP to przedsięwzięcie powstałe przy udziale Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz pracowników naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii. Pierwsze szkolenia już we wrześniu.

Akademia ma na celu propagowanie wiedzy w oparciu o opracowaną innowacyjną koncepcję szkoleń i zajęć praktycznych z zakresu szeroko rozumianej geomatyki. Zajęcia adresowane są zarówno do absolwentów kierunków geodezyjno-kartograficznych, jak i do osób pragnących nabyć praktyczne umiejętności z zakresu pozyskiwania informacji o przestrzeni, przetwarzania danych przestrzennych i ich udostępniania (informatyków, geologów, pracowników służb specjalnych, specjalistów zajmujących się: ochroną środowiska, zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstw sieciowych, zarządzaniem transportem, budownictwem i in.).

Zakres tematyczny wykładów:

  • Kartografia, GIS, geoinformatyka;
  • Fotogrametria, teledetekcja, skaning laserowy;
  • Klasyczne pomiary geodezyjne;
  • Pomiary GPS (GNSS), systemy nawigacyjne;
  • Pomiary specjalistyczne (np. grawimetryczne, magnetyczne);
  • Infrastruktura Informacji Przestrzennej;
  • Gospodarka przestrzenna, kataster;
  • Prawo, standardy geodezyjne i kartograficzne.

Równolegle do prowadzonej działalności AGP gromadzi informacji na temat potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i akademickiego oraz wspiera przedsiębiorczość o charakterze innowacyjnym. Inicjatywa jest otwarta na nowych partnerów i zakłada współpracę z innymi uczelniami, instytucjami, firmami oraz ekspertami.

Pierwsze szkolenia ruszą w drugiej połowie września 2014 roku. Zapisy w toku. Szczegóły TUTAJ

Źródło: AGP