ABSL ACADEMY program dla przyszłych ekspertów sektora nowoczesnych usług biznesowych

Szkoła Biznesu PW wspólnie ze stowarzyszeniem firm usługowych ABSL otwiera nowy program dla studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej - ABSL Academy. Kurs prowadzony będzie w formie e-learningu.

Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami kursu. Program ABSL Academy powstał, aby połączyć kandydatów z miejscami pracy oferowanymi przez sektor usług biznesowych oraz umożliwić im pozyskanie umiejętności, które pomogą im rozwijać swoją karierę w tej branży.

Uczestnictwo w programie nie jest równoznaczne z gwarancją zatrudnienia. Każdy uczestnik, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym, weźmie udział w rozmowie kwalifikacyjnej, która zadecyduje o tym, czy firma będąca partnerem programu zaoferuje mu zatrudnienie.

Uczestnik, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym, otrzyma Certyfikat ABSL, który będzie poświadczeniem nabytych przez niego umiejętności. Certyfikat jest uznawany przez każdą firmę członkowską ABSL, jako potwierdzenie kompetencji niezbędnych do pracy w tym sektorze.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Wszystkich Zainteresowanych Szkoła Biznesu zaprasza na Wykład otwarty i spotkanie informacyjne dnia 21 kwietnia (wtorek) o 17:30 w Szkole Biznesu PW, Koszykowa 79.

Obowiązuje REJESTRACJA »

Szczegóły na stronach: www.abslacademy.pl oraz www.biznes.edu.pl/absl-academy