70 lat pracy na PW

Zdjęcie przedstawia kryształ oraz profesora Rolanda Stanisława Wiśniewskiego

Profesor Roland Stanisław Wiśniewski

70-lecie pracy na Politechnice Warszawskiej obchodzi profesor Roland Stanisław Wiśniewski - prekursor badań wysokociśnieniowych w Polsce.

Profesor Roland Wiśniewski ukończył Wydział Mechaniczno-Konstrukcyjny uzyskując w roku 1954 - tytuł inżyniera, a dwa lata później mgr inż. W roku 1964 r. na Wydziale Elektrycznym PW otrzymał tytuł doktora nauk technicznych, natomiast habilitację uzyskał w 1974 r. już na Wydziale Technologicznym PW. W 1983 roku w Instytucie Fizyki PW otrzymał tytuł profesora.

W 1952 r., po drugim roku studiów, został zatrudniony w Politechnice Warszawskiej w Katedrze Fizyki Ogólnej Wydziału Elektrycznego. Katedrą kierował prof. Wacław Szymanowski (również Minister Łączności). W 1975 r. - już w Instytucie Fizyki został zastępcą dyrektora - profesora Rajmunda Trykozko. Od 1998 r. pracował już na Wydziale Fizyki. Cały okres pracy na uczelni kierował pracownią naukową lub zakładem, pracownią studencką, prowadząc zajęcia dydaktyczne. W latach 2004-2014 pracował w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk a od 2019 r. w - Institute of Agricultural and Food Biotechnology, pozostając pracownikiem PW ze statusem prof. emeritus.

Zainteresowania naukowe

Przyjście do pracy znanego prof. Michała Łunca wpłynęło na wybranie Fizyki i Techniki Wysokich Ciśnień jako kierunku przyszłych badań.  Opanowałem technikę uzyskiwania wodoru (deuteru) pod wysokim ciśnieniem (do 30kbar) pokonując zjawisko kruchości wodorowej stali, podjąłem budowę wzorców wysokich ciśnień we współpracy z dr inż. Józefem Rogowskim (patent), opanowałem technologię przetworników i mierników wysokociśnieniowej (patenty) - wspomina prof. Roland Stanisław Wiśniewski. 

Tematyka badań podstawowych była różnorodna: gazy-ciecze-ciała stałe, aktywność chemiczna gazów, pierwsza synteza wodorów metali np. niklu – metalicznego niklu i gęstego wodoru, silna rozpuszczalność wodoru (deuteru) np. w Pd, lepkości i przejścia fazowe cieczy (odkrycie fazy stałej w oleju rycynowym później w innych, ostatnio w oleju jojoba), patenty na lepkościomierze w tym z pomiarem bezwzględnym lepkości), właściwości metali - półprzewodników zastosowania do budowy przetworników ciśnienia. Oddzaływanie promieniowania gamma (sporadycznie e-) na różne metale w ośrodkach gęstych gazów i napromieniowania tylko czystych gazów doprowadziło do powstania nowej technologii opartej na „low energy nuclear reactions”  (- patrz obiekt przy fotografii prof., „spalanie helu na węgiel”). Zbudowano wiele przetworników wysokiego ciśnienia z wykorzystaniem patentu (z dr A.J. Rostockim) tzw. „unbalanced linear D.C. resistance bridge”.

Fakty i liczby

Liczba publikacji profesora, zazwyczaj jako współautora sięga powyżej 175, natomiast promotorstw - 10. W tym zaszczytnym gronie znalazł się prof. Wojtek Bock, kanadyjski uczony. Wśród 21 patentów jest „liniowy niezrównoważony mostek prądu stałego” oraz „Wysokociśnieniowy reometryczny analizator faz cieczy zwłaszcza silnie lepkich”. Liczba konferencyjnych wystąpień przekracza 50.

Przyznane profesorowi wyróżnienia to m.in.: nagrody Ministerstwa Nauki i JM Rektora PW, odznaczenia za prace dydaktyczno-naukowe: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia RP.