21 kierunków studiów PW na podium

Zdjęcie fragmentu Gmachu Głównego PW

21 kierunków studiów PW znalazło się na podium rankingu.

21 kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej znalazło się na podium rankingu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. 16 z nich sklasyfikowano jako najlepsze.

Kierunki z PW na I miejsce w rankingu:

 • architektura,
 • automatyka i robotyka,
 • biotechnologia (mgr inż.),
 • budownictwo,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • energetyka,
 • geodezja i kartografia,
 • informatyka (mgr inż.),
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • lotnictwo i kosmonautyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • technologia chemiczna,
 • transport,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Kierunki z PW na II miejscu w rankingu:

 • fizyka techniczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria środowiska,
 • matematyka,
 • mechatronika.
"

Jestem dumny, że ranking potwierdza wysoką jakość programów naszych studiów, ale jeszcze bardziej z tego, że widać w nim aktywność studentów, doktorantów i absolwentów oraz ciężką pracę dydaktyków, badaczy i administracji – mówi prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW. - Bez ludzi, ich zaangażowania i starań nawet najlepszy program studiów pozostanie teoretycznym modelem. Cieszę się, że na Politechnice Warszawskiej ożywiamy tę teorię, co przekłada się na jakość nauczania.

"

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się  12–13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie. W tym roku w zestawieniu znalazły się 73 kierunki.

Powiązany materiał:

Trzecie miejsce dla Politechniki Warszawskiej w Rankingu Szkół Wyższych