Seminarium Uczelniane. Wdrażanie Ustawy 2.0 w Politechnice Warszawskiej

Serdecznie zapraszamy pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na Seminarium Uczelniane dotyczące problematyki wdrażania Ustawy 2.0 w naszej Uczelni.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 11 grudnia o godzinie 16.30 w Małej Auli Gmachu Głównego PW.