Jubileuszowa konferencja „Transport System Telematics”

W dniach 28-29 października 2020 r. w formie zdalnej odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja międzynarodowej konferencji „Transport System Telematics”, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu.

Telematyka związana jest z ogółem działań mających na celu usprawnienie i modernizację transportu z różnych punktów widzenia. Konferencja, jako platforma wymiany doświadczeń między przedstawicielami uczelni i instytutów z różnych państw, umożliwia umiędzynarodowienie wyników badań w tym zakresie.

W Komitecie Naukowym konferencji, zrzeszającym  naukowców z 12 państw (m.in. Włoch, Niemiec, Holandii, Chorwacji, Słowacji), zasiada czworo przedstawicieli PW: prof. Marianna Jacyna, prof. Mirosław Siergiejczyk, prof. Jacek Skorupski oraz prof. Wojciech Wawrzyński. Politechnika Warszawska jest również jednym z patronów wydarzenia.

Efektem konferencji będzie monografia, która ukaże się w serii „Communications in Computer and Information Science” wydawnictwa Springer. Wydawane od 10 lat publikacje zapewniają szerszy, ogólnoświatowy dostęp do zamieszczonych materiałów.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są TUTAJ>>

Źródło: dr hab. inż. Jarosław Zalewski z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW