Ministerialne wsparcie dla studentów tworzących innowacje

Cztery projekty studenckich kół naukowych działających w PW uzyskało dofinansowanie w ramach drugiej edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. 

Celem programu jest pomoc w realizacji innowacyjnych projektów studenckich kół naukowych i podniesienie jakości ich działalności, a także usprawnienie mechanizmu transferu tworzonych przez nie technologii i wyników prowadzonych badań do gospodarki.

Do konkursu zgłoszono 214 projektów. Finansowanie na łączną kwotę prawie 6 mln zł, otrzyma 106, w tym cztery realizowane przez koła naukowe działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.

Opracowanie algorytmu do diagnostyki napędu w ramach integracji systemu zasilania satelity PW-Sat3 (Studenckie Koło Astronautyczne)

Trwają prace nad satelitą PW-Sat3. Studenci biorący udział w projekcie zamierzają przeprowadzić testy systemu zasilania, który jest niezbędny do działania całego satelity, a w szczególności zespołu napędowego. Pozwoli to wykryć potencjalne problemy, a przez to zwiększyć niezawodność całego systemu oraz szanse na powodzenie misji.

Test napędu cold-gas jest głównym celem misji PW-Sat3, dlatego równolegle zespół będzie opracowywał innowacyjne oprogramowanie do diagnostyki modułu eksperymentu. System będzie łączył dane zbierane z systemu zasilania oraz sterownika napędu w celu wykrywania niepożądanych anomalii w telemetrii.

W przypadku aktualizacji oprogramowania satelity potrzebna jest jego szczegółowa weryfikacja. Zespół przygotuje urządzenie do obsługi naziemnej, które będzie modelowało funkcje różnych podsystemów. To przełoży się na zwiększenie skuteczności testów oraz planowanych manewrów.

Budowa bezzałogowych samolotów transportowych lokalnego zasięgu o dużym udźwigu (Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign)

Studenci zaprojektują i zbudują dwa samoloty na międzynarodowe zawody SAE AeroDesign oraz po raz pierwszy samolot na zawody Air Cargo Challenge. Każdy ma całkowicie inne zadanie.

Samolot klasy Micro pełni funkcję podniebnego dostawcy średniej pizzy, samolot klasy Regular jest symulacją samolotu towarowego przewożącego sferyczne zbiorniki na płyn symulowane przez pełnowymiarowe piłki do piłki nożnej, natomiast samolot na zawody Air Cargo będzie przewoził woreczki z krwią z jak największą prędkością.

Przedstawione konstrukcje pozwalają przyszłym konstruktorom na zmierzenie się z problemami stawianymi przez przemysł oraz procesem zarządzania projektami.

Wielospektralny system nawigacji wizyjnej do zastosowania na rakiecie kierowanej FOK (Studenckie Koło Astronautyczne)

W ramach prac nad pierwszą w Polsce studencką rakietą kierowaną studenci zastosują system nawigacji wizyjnej oparty m.in. na algorytmach sztucznej inteligencji. Będzie on rozpoznawał specjalne znaczniki umieszczone na Ziemi.

Studenci planują również zaprojektować głowicę pracującą w paśmie widzialnym i w podczerwieni, a następnie przeprowadzić testy jednostkowe jej komponentów i zweryfikować poprawność działania algorytmów detekcji w warunkach rzeczywistych z użyciem statków bezzałogowych.

Zwieńczeniem prac będą testy lotne samej rakiety z opracowanym systemem, co pozwoli na dokładne sprawdzenie pracy nowej głowicy i ostateczną weryfikację poprawności konstrukcji.

Perun 2.0 – projekt motocykla elektrycznego wprowadzający innowacyjne rozwiązania w elektromobilności (Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów)

Projekt Perun 2.0 obejmuje budowę elektrycznego motocykla wyścigowego, badania naukowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami zastosowanymi w konstrukcji motocykla oraz dalsze promowanie elektromobilności. Jego zwieńczeniem ma być start w przyszłej edycji międzynarodowych zawodów MotoStudent.

Kluczową częścią projektu jest wykonanie innowacyjnej ramy motocykla inspirowanej najnowszymi rozwiązaniami pochodzącymi z motosportu oraz przemysłu lotniczego. W ramach rozwoju motocykla studenci wykonają unikalny zestaw owiewek aerodynamicznych z włókna węglowego, oparty na wynikach badań tunelowych przeprowadzonych przez członków koła.

Studenci dbają o najmniejsze szczegóły projektu, co można zauważyć m.in. w przednim błotniku czy układzie chłodzenia baterii oraz kontrolerze.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.